Kurucu ve portföy yöneticisi kimdir?

Kurucu; Gayrimenkul yatırım fonu  kurmasına Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen Anonim Şirkettir.

Portföy yöneticisi;Gayrimenkul Yatırım Fonunun portföyünü yöneten kuruluştur.

Portföy yöneticisi ile kurucu aynı şirket olabileceği gibi, kurucu portföy yönetimini başka bir şirkete de devredebilir.