Gayrimenkul yatırım fonlarının faaliyet konuları nelerdir?

Fonlar, aşağıda sayılan varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamazlar:

YATIRIM TÜRLERİ PORTFÖY PAYI(%)
Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar, 80
Türkiye’de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, 20
 Yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları,
 Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
 Yatırım fonu katılma payları,
 Repo ve ters repo işlemleri,
 Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları,
Takasbank para piyasası işlemleri,
 Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları