Fon Kazançları Kurumlar Vergisinden Muaftır.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/d-4 ncü maddesi gereğince Türkiye’de kurulu Gayrimenkul Yatırım Fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.