Archives

Fon portföyüne ilişkin sınırlamalar

Fon portföyünde yer alan gayrimenkul yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamalarına uyulur: a)Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması... View Article

Kurucu ve portföy yöneticisi kimdir?

Kurucu; Gayrimenkul yatırım fonu  kurmasına Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen Anonim Şirkettir. Portföy yöneticisi;Gayrimenkul Yatırım Fonunun portföyünü yöneten kuruluştur. Portföy... View Article