Sermaye Artırımı Onaylandı

Şirketimiz sermayesinin 5.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000-TL den
1.350.000-TLye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırımı talebimizin uygun görüldüğü
Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2017 tarih ve 12233903-335.05-E.1786 sayılı yazısıyla
bildirilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin hususlar Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmiştir.