Fonlarımızın Kuruluş İzni Verildi

Şirketimizce kurulan Konutfon Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgeleri 06.01.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıştır.